Breaking News

สพม.26 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 6/2564

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดย นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วย นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ.สพม. นายวิสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.26 คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
▶️ โครงการพระราชดำริ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
– ซักซ้อมทำความเข้าใจกรอบอัตรากำลังที่ใช้ในปัจจุบัน
– ความปลอดภัยของนักเรียน ครู และสถานศึกษา
▶️ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
– ตัวอย่าง ความร่วมมือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
▶️ แจ้งข้อราชการ
– การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
– ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Coding ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น