Breaking News

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด  ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

About Muay_tassanee