Breaking News

สพม.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างยั่งยืนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติตได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fh_F5W_Gjz02PFmcEaUK9Q5pqVsnefEF

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim