Breaking News

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน

เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก THAI55 สล็อต …

Read More »