Breaking News

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

About jim