Breaking News

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ดร.ปรางทิพย์ พินิจ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะครูโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ดร.ปรางทิพย์ พินิจ  เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

About Muay_tassanee