Breaking News

โรงเรียนแกดำวิทยาคารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ปีการศึกษา 2565

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเชิดชัย พลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของนักเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่งจัดโดย นายเจษฎากร ลาชุม นางสาวธิดารัตน์ ทองตุ้ม นางสาวสรัลรัตน์ จันทะคาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนางสาวสุวนันท์ ซามาตย์ ครูอัตราจ้าง ซึ่งมีคุณครูพิมพ์ ไชยสงค์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีพัฒนาการด้านความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

About siriporn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น