Breaking News

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 1 เข็ม 1)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้นักเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดูแลนักเรียนขณะเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

 

About Muay_tassanee