Breaking News

โรงเรียนแกดำวิทยาคารเข้าร่วมรับโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธปี 2565

                  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565  นายพิมพ์ ไชยสงค์ และครู ผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้เข้าร่วมรับโล่และเกียรติบัตรในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เนื่องด้วยได้ดำเนินการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างได้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

About siriporn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น