Breaking News

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนประชาพัฒนา โดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา  นางรุ่งนภา   ภวภูตานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คุณครูสุทธิรักษ์   ปะริตวา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๖๔  ที่โรงเรียนประชาพัฒนา

About Sangad

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น