Breaking News

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค2 ร่วมกับโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารบรรยายจิตอาสาผ่านแอพพลิเคชัน

จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เข้าบรรยาย …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับทุกภาคส่วน ทอดกฐินทางน้ำ ณ ที่พักสงฆ์เกาะโนนข่า อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีทอดกฐิ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมสิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 24-25  ตุลาคม 2563  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นายทรงศักดิ์  ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายธรรม์  …

Read More »

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2563ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรีย …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี2563

การฝึกภาคสนามภาคปกติ ของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค …

Read More »