Breaking News

คณะอนุกรรมการฯ ติดตามและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมหาสารคาม ออกติดตามและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น