Breaking News

ลงนามความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อน โครงการ TO BE NUMBER ONE จ.มหาสารคาม

9 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดมหาสารคาม  ครั้งที่ 1/2564 และ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดมหาสารคาม  ในระหว่าง หน่วยงานราชการจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 21 หน่วยงาน และนายอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ   โดยมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการตามคำสั่ง พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 9 แห่ง โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น