Breaking News

การอบรมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการการประจำปีของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบด้านการจัดแผนของสถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1JJ3NsQk4UvcXRqkEUIbbLhX6m3jqXrEM

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim