Breaking News

6 มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6 มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ขอความร่วมมือบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ทุกท่าน ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณจุดคัดกรองก่อนการปฏิบัติงาน หรือติดต่อราชการ หากอุณหภูมิในร่างกายมากกว่า 37.5 C ขึ้นไป
  ขอให้งดการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ
 2. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ
 3. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 4. ลดการสัมผัสและเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ขณะปฏิบัติงาน
  หรือติดต่อราชการ
 5. ลงทะเบียน Application “ไทยชนะ” หรือ Scan QR code “แบบคัดกรองโควิด 19″

      ท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพื่อทำการบันทึก

      รายละเอียดการเดินทาง และเมื่อปฏิบัติการกิจแล้วเสร็จให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเร็ว

 1. ให้ทุกท่านตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม โปรดหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่จะนำพาตนเองไปติดเชื้อ และหากท่านมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการผิดปกติ
  ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

About kuntinun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น