Breaking News

พิธีเปิดอบรมทบทวนวิธีปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มค. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมทบทวนวิธีปฏิบัติ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

About jim