Breaking News

ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

7 เมษายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามพร้อมด้วย นางภวิสร์ภร อุปนันท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.มค. และคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับคณะครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำบัญชี การเงิน ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น