Breaking News

ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายจักราวุธ  สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  มอบหมายให้นายสันติรัฐ  ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

About jim