Breaking News

Daily Archives: 22 มิถุนายน 2022

สพม.มหาสารคาม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ “คืนความสุข ให้แก่ลูก สพม.มค”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

สพม.26 จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา DMC : Data Menagement Center ปีการศึกษา 2563

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา DMC ปี …

Read More »

สพม.26 ออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ …

Read More »