Breaking News

Daily Archives: 28 มกราคม 2022

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี หลักสูตร “นักเรียนดี กับวิถีคนรุ่นใหม่ และ ว PA” ณ โรงเรียนผดุงนารี

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »