Breaking News

siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับทุกภาคส่วน ทอดกฐินทางน้ำ ณ ที่พักสงฆ์เกาะโนนข่า อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีทอดกฐิ …

Read More »

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2563ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรีย …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี2563

การฝึกภาคสนามภาคปกติ ของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ เพื่อพิชิตGATและTCAS64

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ เพื่ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รับมอบแอลกอฮอล์จาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่20สิงหาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม นำโด …

Read More »

กิจกรรมสานฝันฉันท์พี่น้องและโครงการพัฒนาภาวะผู้นำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำและสร้าง …

Read More »