Breaking News

siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาเ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นำโดย ดร.ปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยกา …

Read More »

นายภาณุวัฒน์ สีชุม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเดี่ยวแคน

ขอแสดงความยินดีกับนายภาณุวัฒน์  สีชุม ชั้นม.5 โรงเรียนนาเชือ …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เน …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่25-29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่ว …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับทุกภาคส่วน ทอดกฐินทางน้ำ ณ ที่พักสงฆ์เกาะโนนข่า อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีทอดกฐิ …

Read More »

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2563ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรีย …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี2563

การฝึกภาคสนามภาคปกติ ของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค …

Read More »