Breaking News

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนโนนราษีวิทยา

10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นางภวิสร์ภร อุปนันท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.มค. และคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับคณะครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำบัญชี/การเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ณ โรงเรียนโนนราษีวิทยา อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น