Breaking News

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี2563

การฝึกภาคสนามภาคปกติ ของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เป็นประธานในพิธีไว้ครูและพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  และ พ.ท.ชิษณุชา กาญจนอัครเดช ผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่26 ได้พบปะ ให้โอวาทกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียน บรบือ บรบือวิทยาคาร และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ซึ่งเป็นผู้รับการฝึก

ดร.ปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนักศึกษาวิชาทหารซาบซึ้งพระคุณแม่ และ ได้รับเกียรติจาก นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาเชือก เป็นประธานในพิธีสวนสนามและพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

About siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น