Breaking News

สพม.26 ออกจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนกันทรวิชัย และโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  โดย กลุ่มอำนวยการ ออกจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ณ โรงเรียนกันทรวิชัย และโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

 

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น