Breaking News

โรงเรียนประชาพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “รู้ตื่น รู้เบิกบาน”

โรงเรียนประชาพัฒนา นำโดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา นางรุ่งนภา   ภวภูตานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา  คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนา เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “รู้ตื่น รู้เบิกบาน” ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม พระบรมพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

About Sangad

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น