Breaking News

โรงพยาบาลบรบือจัดอบรมทักษะการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของนักเรียน ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. โรงพยาบาลบรบือ จัดโครงการอบรมเสริมสรา้งความรู้และทักษะการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของนักเรียน ในโครงการป้องกันและและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ณ หอประชุม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง ก่อนที่ทีมกู้ชีพจะทำการให้ความช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร นางสาวพรชนก นนยะโส เป็นประธาน

About ปองดี ไชยจันดา

ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น