Breaking News

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2563 และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่8-9 กรกฎาคม2563 ภายใต้มาตรการความปลอดภัย

About siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น