Breaking News

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About siwinee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น