Breaking News

สพม.26 จัดประชุมเชิงปฏิบ้ติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทองสุข มาตย์คำมี รองผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุริยา ทองบุญมา รองผอ.สพม.26 ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผอ.สพม.26 โดยมี ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบ้ติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น