Breaking News

สพม.26 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายทองสุข มาตย์คำมี รองผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 พร้อมด้วย  ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผอ.สพม.26 คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น