Breaking News

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นางเอมอร จันทนนตรี และนางธนาภา บุญครอบ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดาริ บ้านอุปราช ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น