Breaking News

รอง ผวจ.มหาสารคาม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในสถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนผดุงนารี

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 80.00 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายวัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในสถานศึกษา จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนผดุงนารี การติดตามเพื่อตรวจมาตรการก่อนเข้าสถานศึกษา  กิจกรรมหน้าเสาธง  การจัดสิ่งแวดล้อมนอกอาคารเรียน/ในอาคารเรียน/ห้องเรียน/โรงอาหาร/ห้องพยาบาล  การจัดการเรียนการสอน  แนวปฏิบัติ/มาตรการ สำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ในสถานศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ  ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19d7XMduT6MH3lXp2dsVTbs4UERO2tAhT

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น