Breaking News

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

18 – 19  มีนาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.มค นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.มค ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานสหวิทยาเขต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
     

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น