สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)


 • กิจกรรม : เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ \"ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ\"
  รายละเอียด :
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รก.ผอ.สพม.26 นายสุดใจ สุปัญบุตร      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเทพโกศล มูลไธสง ผอ.รร.เชียงยืนพิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ร่วมจัดแสดงงานอาชีพ"กระจกสลักลาย" ในงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ   "ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ" ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ บริเวณริมคลองผดุง กรุงเกษม ข้างกระทรวง
   


   
  โพสโดย: นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ
  ภาพโดย: นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ
  จำนวนเข้าชม : 112 ครั้ง
  โพสเมื่อ : วันที่
   

   


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)