Breaking News

งานแถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ลานจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/10xM1g-JbGUbyNysS3W3-cVRkPgUUME37
(ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim