Breaking News

สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1yQiSuMz7FKoaXH4wK0rhaC5h66VafNKT

(ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim