Breaking News

Daily Archives: 12 พฤศจิกายน 2022

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง จากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Read More »