Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมซักซ้อมเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเ …

Read More »

ประชุมทางไกลผ่านแอฟพลิเคชั่น Zoom การนำข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม รับมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะฯ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 4,000 ชุด

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวย …

Read More »

สพม.มค ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย (VTR) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »