Breaking News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกรอบแนวคิด การบูรณาการศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยี (TPACK)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) โดยมี นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1eM42L9R2kem4rBP7lXS-JL6G4bJGWHEm

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น