Breaking News

การประชุมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางกฤษณา กฤตาคม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางภวิสร์ภร อุปนันท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สพม.มหาสารคาม ประชุมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณากำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e – bidding ต่อไป ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vODlF7t_Ep4-3KmnqxRYLXxKeZDIOLT0

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

About jim