Breaking News

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Q8dmJxKBLziQUxF_gsEpEmb_F366DTOA
(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

 

 

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น