Breaking News

Muay_tassanee

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA ณ ห้องโส …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 1 เข็ม 1)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รั …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ดร.ปรางทิพย์ พินิจ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะครูโรงเรียนกู่ทองพิทยา …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำโดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการ พ …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ 64″

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »