Breaking News

Daily Archives: 1 มีนาคม 2023

ผอ.สพม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนัก …

Read More »