Breaking News

jim

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สพม.มหาสารคาม ดำเนินการตรวจสอบการเงินการบัญชี ของโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่​ 10​ สิงหาคม​ 2564​ เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำน …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นในอำนาจของนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

ร่วมพิธีปฐมฤกษ์ลงเสาเอกเสาโทอาคารสำนักงานหลังใหม่สหกรณ์ฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตร “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29/2564

30 กรกฏาคม เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขต …

Read More »