Breaking News

การอบรมโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวตามกรอบแนวทางและภารกิจหลักของการสร้างความเข้มแข็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวตามกรอบแนวทางและภารกิจหลักของการสร้างความเข้มแข็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยการพัฒนาควบคู่กัน ทั้งทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการแนะแนว และการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยมีนางวราลักษณ์ บุญบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Th8P-dcHdx9jx5mQgi9d4lSkWK5_afMn

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)

 

 

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น