Breaking News

jim

สพม.มหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีลาสิกขา

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” ปรับแนวคิดสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

ประชุมผู้บริหาร สพม.มหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

ผอ.สพม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนนาภูพิทยาคม และโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ สอนโก …

Read More »

งานวันครู จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษ …

Read More »

สพม.มค. ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 46/2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 นายจักราวุธ สอนโกษา …

Read More »

ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้ …

Read More »