Breaking News

jim

ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษ …

Read More »

สพม.มค. ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่ …

Read More »

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสารคามมุนี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดกาฬสินธุ์) ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ …

Read More »

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2566

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/25 …

Read More »

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬ

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฐพล ตันเจริ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมออกจังหวัดเคลื่อนที่ บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารค

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายจักราวุธ สอนโ …

Read More »

ผอ.สพม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »