Breaking News

Daily Archives: 9 มิถุนายน 2022

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับบ้านตามโครงการ สร้างบ้านให้นักเรียน “คืนความสุข สู่ลูก สพม.มหาสารคาม” ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

การตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามนักเรียนและการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »