Breaking News

Monthly Archives: เมษายน 2022

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ประจำปี 2564 (รอง ผอ.สถานศึกษา) สพม.มค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง ต …

Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สพป.หนองคาย เขต 1

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการส …

Read More »

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว …

Read More »