Breaking News

Monthly Archives: ธันวาคม 2021

พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื …

Read More »

ผอ.สพม.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่กา …

Read More »

การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนวพรรดิ์ นามพุ …

Read More »

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพม.มค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม การขึ้นบ …

Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สพม.มค

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล …

Read More »